Lịch thi KSCL cuối học kỳ I, năm học 2012-2013

20/12/2012
Lịch thi KSCL cuối  học kỳ I, năm học 2012-2013

 Sau đây là lịch Khảo sát chất lượng cuối học kỳ I, các thầy cô và các em học sinh theo giỏi để thực hiện

 

Thứ, ngày

Buổi

Khối

Môn

Thời gian

làm bài

Phát  đề

Bắt đầu

làm bài

Kết thúc làm bài

Tuần 17.

Thứ 5

( 27/12)

Chiều

12

Ngữ văn

90 phút

13h40

13h45

15h15

Sử

45 phút

15h25

15h30

16h15

Vật lý

45 phút

16h20

16h25

17h10

Tuần 17

Thứ 7

( 29/12)

Chiều

12

Toán

90 phút

13h40

13h45

15h15

Hóa

45 phút

15h25

15h30

16h15

Anh

45 phút

16h20

16h25

17h10

Tuần 18

Thứ 4

( 02/01)

Sáng

10

Ngữ văn

90 phút

7h

7h5

8h35

45 phút

8h40

8h45

9h30

Sinh

45 phút

9h35

9h40

10h25

Chiều

11

Ngữ văn

90 phút

13h40

13h45

15h15

Địa

45 phút

15h25

15h30

16h15

Hóa

45 phút

16h20

16h25

17h10

Tuần 18

Thứ 6

( 04/01)

Sáng

11

Toán

90 phút

7h

7h5

8h35

Sử

45 phút

8h40

8h45

9h30

Anh

45 phút

9h35

9h40

10h25

Chiều

10

Toán

90 phút

13h40

13h45

15h15

Địa

45 phút

15h25

15h30

16h15

Anh

45 phút

16h20

16h25

17h10

 

- Giáo viên coi thi có mặt: Sáng 6h45. Chiều 13h20;

- Thí sinh có mặt:  Sáng 6h50. Chiều 13h25.

In

Bản quyền Website thuộc trường THPT Lý Chính Thắng - Hà Tĩnh

Địa chỉ: Xóm 3 - Sơn Hòa - Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393.877.056

Email: thptlychinhthang@gmail.com